SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Kako deluje ECOFLO? | Pages | Čisitlne naprave Kako deluje ECOFLO?

Osnovno načelo

Biofiltrski sistem Ecoflo® je preprost sistem za čiščenje odpadne vode brez električne energije, z 20-letnimi izkušnjami in več kot 100.000 nameščenih sistemov po vsem svetu.

Po predhodni mehanski obdelavi v primarni fazi čiščenja, odpadna voda teče v prostem teku (po potrebi tudi s pomočjo črpalke) na prekucni kanal v zgornjem delu naslednjega rezervoarja za filtracijo. Prekucni kanal porazdeli odpadno vodo enakomerno po celotni površini spodnjega filtra s pomočjo posebnih razdelilnih plošč z utori in odprtinami, ki na obeh straneh izmenično žlebijo.

Med nekajurnim prehodom skozi organski filtrirni material iz naravnih kokosovih vlaken poteka obsežno čiščenje odpadne vode. Posebna primernost kokosovih vlaken za čiščenje odpadne vode je posledica fizikalno-kemijskih lastnosti, kot so strukturna stabilnost (počasna stopnja razgradnje zaradi visoke vsebnosti lignina) in poroznost materiala, ki zagotavljata dobro kroženje zraka in uravnotežen transport vode (učinek gobice). Kokosova vlakna so zato idealna kot rastno območje mikroorganizmov. Zahvaljujoč širokemu razponu velikosti delcev nudijo tudi zelo dobre mehanske filtracijske lastnosti na dolgi rok. Na ta način se tako delci kot raztopljene ali suspendirane sestavine mehansko zadržijo, da lahko pride do aerobne biološke razgradnje z mikroorganizmi. Zaradi izrazitega učinka kokosovih vlaken na zadrževanje vlage se doseže stalna stopnja razgradnje tudi v izjemno nihajočih obratovalnih pogojih, kot sta vikend ali sezonska uporaba.

Čista voda se zbira na dnu rezervoarja za filtriranje pod drenažnim dnom, na katerem počiva filtrirni material in lahko v prostem padu odteče v integriran jašek za vzorčenje. Tam je nameščen mehanski nivo alarma, ki označuje dogodke v zaledju. Čisti odtok vode poteka v spodnjem delu jaška za vzorčenje. Lahko pa tudi čisto vodo s pomočjo črpalke dvignete na želeno višino.

Pomembne podrobne informacije

Optimalna življenjska doba filtrirnega materiala je zagotovljena, če se predhodno očiščena odpadna voda enakomerno porazdeli po filtru (vodoravna namestitev, nastavitev prekucnega korita) in je ves čas zagotovljeno zadostno naravno kroženje zraka v telesu filtra. Pokrov rezervoarja za filter je tovarniško opremljen s prezračevalnim pokrovom. Telo filtra ima centralno prezračevalno cev kot povezavo med njegovo površino in dnom rezervoarja za filter. Na mestu je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje. Če dovodna cev ni prezračena preko strehe, je priporočljivo dodatno odzračevanje v priključni cevi med primarno obdelavo in rezervoarjem filtra.

Zagotoviti je treba, da je ohišje filtra zaščiteno pred enostranskimi obremenitvami (npr. zaradi nehorizontalne namestitve rezervoarja filtra) in trajnimi preobremenitvami z delci ali suspendiranimi snovmi. V ta namen je dovod za primarno čiščenje zasnovan kot umirjen dovod (z odprtino za prezračevanje in pregled). To preprečuje, da bi se v primeru začasno visokega dotoka odplak primarno blato, ki je že usedlo, premešalo. Lamelasti filter, katerega nosilec je opremljen z drenažno zaščito, je nameščen pred izpustom iz primarne obdelave. Pri odstranjevanju filtra zaradi vzdrževanja ali čiščenja to pomeni, da v območje rezervoarja filtra ne more priti prekomerna količina odpadne vode z delci ali suspendiranimi snovmi.

Če so rezervoarji za primarno posedanje komorni in imajo več kot 500 L / PE, lamelarni filter ali umirjen dovod ni potreben. Odtok mora biti opremljen s plavajočo zaščito materiala.

Če se rezervoar filtra napaja s črpalko, je treba to izvajati občasno v serijah največ 50-80 L. Črpalka mora biti zaščitena pred sesanjem onesnaženih snovi ali blata (pravilna višina vgradnje, po potrebi zaščita pred sesanjem).

Vsaj enkrat letno je treba v okviru vzdrževanja površino filtra zrahljati s preprostim grabljanjem. Funkcionalnost prevrnitvenega kanala, razdelilnih plošč in lamelarnega filtra se preverja v okviru vzdrževanja in po potrebi obnovi s čiščenjem ali nastavitvijo. Lamelasti filter ima mehansko čistilno napravo in cevni priključek za nazaj.

Vrnitev sekundarnega blata v primarno obdelavo se ne dogaja.

Naravni filtrirni material se zamenja po koncu življenjske dobe (npr. možno s sesanjem). To je organski vir, ki ga je mogoče reciklirati (npr. biomasa za bioplinarne, strukturni material za nadaljnje kompostiranje, termično recikliranje). Za pravilno delovanje je treba domnevati, da je življenjska doba 10-15 let.