SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Dodatno - pokrovi, jaški...

Čistilno napravo vam dobavimo z ustreznimi jaški in pokrovi. Če je potrebno, lahko le-te dogradite.

Podroben opis, skice, nosilnosti najdete v navodilih za vgradnjo, ki jih je potrebno upoštevati.