SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Izjava o lastnostih v skladu s SIST EN 12566-3 za čistilno napravo Prosigma plus d.o.o.


V Sloveniji ureja seznam vseh izjav o skladnosti za male čistilne naprave Zbornica komunalnega gospodarstva. Na povezavi najdete seznam naročenih objav, na tem seznamu pa vse naprave, ki so na seznamu.