Biološke čistilne naprave

biološke čistilne naprave, male čistilne naprave, komunalne čistilne naprave,

kompaktne čistilne naprave

ProSIGMA Plus d.o.o.,
Limbuška cesta 2,
2341 Limbuš

Tel.(02) 421 32 00
fax (0)2 421 32 09
Brezplačna št.: 080 88 55
E-pošta: info@prosigmaplus.si

Na začetno stran Na začetno stran Natisni stran

Bioloske čistilne naprave ProSIGMA


Štefan Zorko, ProSIGMA, d. o. o, Okoljska dejavnost

Pri ponudbi čistilnih naprav iz prodajnega programa podjetja ProSIGMA, d. o. o, lahko kupec glede na lokalne danosti (nadmorska višina, postavitev objekta, kakovost dotoka, dejavnost uporabnika ...), izbira med več tehnologijami čiščenja odpadne vode - od fiksiranih nosilcev biomase s prepihovanjem, sekvenčnih bioloških reaktorjev (SBR), biorotorjev do membranskih čistilnih naprav (MSBR) -, vse z namenom, da se zagotovi najustreznejše čiščenje odpadne vode.
 
Zaradi svetovanja o najustreznejši o izbiri čistilnih naprav dosegamo najnižje stroške vgradnje in poznejšega tekočega vzdrževanja. V storitvah so poleg samih dobav zajeti še zagon, periodično preverjanje učinkovitosti delovanja in redni servisi.
 
Podjetje ProSIGMA je svoj prodajni program že močno razširilo po vseh regijah Slovenije s številnimi priporočili dobro delujočih čistilnih naprav. Pokličite nas na brezplačno številko 080 88 55 in svetovali vam bomo!
 
Slovenija je trenutno med drugim v dvajsetletnem obdobju gradnje učinkovitejše komunalno infrastrukture, kamor spadajo tudi čistilne naprave: predvsem centralne čistilne naprave za večja urbana naselja, do leta 2017 pa se jim bodo pridružili tudi individualni »onesnaževalci« Pri nas je zdaj zadovoljivo urejeno čiščenje le približno 50 odstotkov odpadnih voda, za vsak nadaljnji odstotek bo treba poskrbeti po določenem časovnem planu, ki smo ga sprejeli v okviru evropskih dogovorov.
 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 
Večja mesta so z odloki uredila način čiščenja odpadnih voda. Stroški za gradnjo čistilnih naprav se pokrivajo v glavnem iz pristojbin za obremenjevanje voda, ki ga plačuje vsak porabnik vode. Ob tem je veliko lastnikov objektov, ki sicer plačujejo pristojbino, na centralno čistilno napravo pa v doglednem času (ali celo nikoli) ne bodo priključeni, zaradi geografskih razmer (razkropljenost hiš, velika oddaljenost do komunalno infrastrukture ...). Zato je danes Slovenija znana kot dežela greznic. Izjemno težko bo z razmero ma poceni potezo vsa gospodinjstva združiti v neko enotno komunalno infrastrukturo. V takih okoliščinah je zato smiselno razmišlijati o čiščenju odpadne vode na individualni ravni, za vsako hišo posebej ali za nekaj hiš, smiselno združenih v majhen zaselek. Tudi ob stoječe greznice je mogoče priključiti na obstoječo javno kanalizacijo, vendar je treba do greznic napeljati komunalne vode. Čeprav je greznica pod ravnjo kanalizacije, to ni težava, ker je mogoče kanalizacijo s posebnimi črpalkami črpati tudi navzgor. Vseeno je kanalizacijski vod treba pripeljati razmeroma blizu greznice oziroma objektov. Druga možna rešitev je ta, da bo treba pretočne greznice spremeniti v nepretočne in njihovo vsebino prazniti po za to določenih predpisih. Za vsako gospodinjstvo bo mogoče preveriti pogostost odvozov s količino vstopne vode, zato naj po uveljavitvi zakona ne bi bilo večjih kršitev. Seveda bo praznjenje greznic za gospodinjstva pomenilo visoke dodatne stroške, saj vsak član družine na dan porabi približno 150 litrov vode, na mesec štirje člani družine približno 18 kubičnih metrov. To pomeni praznjenje greznice vsak mesec in plačevanje stroškov za odvoz in posebej za čiščenje. Obstajajo pa tudi druge rešitve. V vsako greznico, ki je gradbeno ustrezno izdelana, je mogoče vstaviti poseben čistilni modul, ki jo s tem spremeni v biološko čistilno napravo. Ti moduli so tehnološko zelo dovršeni in učinkoviti, saj zagotavljajo učinkovitost čiščenj do 99 odstotkov. Te module je mogoče vgraditi tudi v nove greznice, zaradi praktičnosti pa jih proizvajalci izdelujejo kot montažne in dobavljajo v kompletu kot male čistilne naprave, ki so lahko različno zmogljive, za tri osebe in več.
 

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE

 

Biološke čistilne naprave posnemajo delovanje mikroorganizmov, ki tudi sicer v naravnem okolju razgrajujejo nečistoče, le da v čistilnih napravah ti procesi zaradi obilice hrane, zraka in vode potekajo v znatno večjem obsegu. Čistilno funkcijo opravljajo mikroorganizmi, ki v umazani vodi lebdijo v obliki majhnih kolonij, lahko pa jim nastavimo posebne nosilce, na katerih se razrastejo v t. i. biomaso. Biološke čistilne naprave so pravzaprav nadzorovano gojišče bakterij, zato lahko predelajo le vodo, v kateri je biološko razgradljiva umazanija. To so komunalne vode, ki nastajajo v gospodinjstvih, restavracijah, hotelih, naseljih in so rezultat človekove dejavnosti. Klasičnim greznicam je, čeprav jih nekateri redki projektanti še vedno vključujejo v gradbene projekte, odzvonilo, dokončno pa bodo prepovedane po letu 2017. Zato je gradnja greznic že danes nesmiselno početje, tako z ekološkega, kakor tudi ekonomskega vidika. Greznica vedno pomeni morebitno ekološko nevarnost, cena njene gradnje je podobna ceni ustrezne čistilne naprave. Poleg tega je odvoz greznične vsebine visok tekoči strošek, ki ga leta in leta plačujemo po ceni, ki se praviloma le povišuje. Če postavimo čistilno napravo, iz nje izteka čista voda in glede na dosežene zakonsko določene vrednosti o čistosti vode lahko dosežemo oprostitev plačila ekološke pristojbine. To zdaj pomeni približno polovico cene pitne vode. Ko se odločamo za nakup čistilne naprave, moramo upoštevati nekaj osnovnih dejavnikov. Prvi je enostavnost naprave, da pozneje nimamo težav z raznimi elektronskimi in električnimi sklopi. Drugi dejavnik je zanesljivost delovanja s preverjenimi dobrimi učinki čiščenja. Zelo znan in uveljavljen način delovanja pri čiščenju je prečiščevanje z biorotorji. Te naprave so enostavne in cenovno zelo sprejemljive ter med najbolj razširjenimi in uveljavljenimi napravami za čiščenje vode. Vendar se čas biorotorjev glede na prodor cenovno vse bolj sprejemljivih električnih in mikroprocesorskih sklopov počasi izteka, uveljavljajo se tehnologije oživljanja biomase s prepihovanjem, to predvsem velja za tehnologijo SBR (sekvenčni biološki reaktorji). Ker se je v zadnjih nekaj letih pocenila tudi proizvodnja polprepustnih membran, lahko računamo na vse večji pojav membranskih čistilnih naprav. Njihova prednost je predvsem v tem, da imajo izjemno visok čistilni učinek, iz vode pa odstranijo tudi tako majhne delce, kot so virusi, bacili, spore, zato bi bila taka voda primerna za ponovno uporabo (zaprt sanitarni krog).

 

VEČJE ČISTILNE NAPRAVE

 
Poleg čistilnih naprav v kompaktni izvedbi za enodružinske hiše (5PE) še vedno narašča povpraševanje tudi po večjih, vse tja do 1000 PE in več, za turistične in športne centre, manjša naselja in zaselke. Te čistilne naprave so enostavne za postavitev, saj jih namestimo v enem dnevu na prej pripravljeno temeljno ploščo. Ostane samo zasip ter priključitev vode in elektrike. Prednost kompaktnih čistilnih naprav velikosti od 5 do 1000 enot je modularnost, to je enostavnost dograjevanja zmogljivosti, če bi bilo pozneje to potrebno.
 

Ko čistilno napravo priključimo, o "usodi" svojih odpadnih voda odločamo sami. Vsaka čistilna naprava je majhen proizvodni obrat čiste vode, kar nam po svoje zagotavlja samostojnost, saj nismo več odvisni od raznih storitev, prispevkov, pristojbin in podobno, je pa res, da je treba upoštevati nekaj zakonskih določb in tehnoloških navodil za nemoteno obratovanje čistilnih naprav. Produkta delovanja čistilnih naprav sta dva: čista voda in sčasoma tudi odmrlo neaktivno blato, ki ga je treba do dvakrat na leto v majhnih količinah odstraniti. Ker se to blato, čeprav je odlično organsko-mineralno gnojilo, šteje kot poseben odpadek, ga sme odstraniti le pooblaščeno komunalno podjetje, vendar je strošek tega odstranjevanja precej nižji kot vsakomesečno praznjenje greznice. Če ste že lastnik čistilne neprave, vam vsekakor priporočamo, da sklenete pogodbo o rednem vzdrževanju te, saj je čiščenje vode živ biološki proces in potrebuje precej poglobljeno znanje.

© ProSigma d.o.o. Vse pravice pridržane. Piškotki in zasebnost Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com