Biološke čistilne naprave

biološke čistilne naprave, male čistilne naprave, komunalne čistilne naprave,

kompaktne čistilne naprave

ProSIGMA Plus d.o.o.,
Limbuška cesta 2,
2341 Limbuš

Tel.(02) 421 32 00
fax (0)2 421 32 09
Brezplačna št.: 080 88 55
E-pošta: info@prosigmaplus.si

Na začetno stran Na začetno stran Natisni stran

Greznico lahko spremenite v čistilno napravo


Objavljeno v dnevniku Finance št. 186 (priloga: Nepremičninski informator), dne 26.9.2005

To je dokaj preprost poseg, s katerim boste znižali takso zaradi onesnaževanja odpadnih voda.  
 
Če ravno gradite stanovanje in nimate možnosti za priključitev na javno kanalizacijo, je pametna odločitev za nakup male čistilne naprave. Lahko jo kupite sami, lahko pa se povežete s sosedi tako, da se stroški nakupa, vzdrževanja in upravljanja ustrezno porazdelijo. Cene malih čistilnih naprav so stabilne in ne pretirane - gibljejo se od 600 do 700 evrov na populacijski ekvivalent (PE).

 

Mi vam ponujamo enostavno in ugodno rešitev!
 

Čiščenje odpadnih voda smo se v Sloveniji korenito lotili leta 1999 v okviru nacionalnega programa varstva okolja, ki ga je sprejel državni zbor. Pozneje so se sprejemale razne uredbe, ki so podrobneje opredeljevale posamezna področja čiščenja voda, zakonsko pa je bilo čiščenje urejeno z zdaj že starim zakonom o vodah. Ne glede na vse uredbe, predpise in druga prizadevanja države in lokalnih skupnosti pa je Slovenija tudi v letu 2005 dežela greznic, saj več kot 50 odstotkov gospodinjstev svoje odplake še vedno preprosto spušča v greznico.

 

Zakonodaja nalaga veliko obveznosti

 
Če ste tudi sami lastnik greznice, boste morda kmalu prejeli naslednje sporočilo lokalnega komunalnega podjetja: "Spoštovani uporabnik greznice! V skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UR. 1. RS, št. 105/2002 in 50/2004) /.../ in v skladu z občinskim odlokom smo kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, poleg drugih podatkov, dolžni zbrati tudi podatke in voditi evidenco o pretočnih in nepretočnih greznicah /.../ Evidence moramo dopolniti s podatki o lastnikih greznic, prostornini in legi /.../"

Obveznosti v zvezi s čiščenjem odplak so torej tu. Naj jih predstavimo le nekaj:

  • Kjer je možno, se morajo vsi priključiti na centralno čistilno napravo (CČN).
  • Vsi, ki se na CČN ne morejo priključiti, lahko odpadne vode zbirajo v nepretočni greznici, vendar samo do 50 PE. Vse kar je več, se mora prečistiti na čistilni napravi ustrezne zmogljivosti.
  • Na vodovarstvenih območjih prvega in drugega razreda se bo morala do leta 2007 oziroma 2010 vsa voda zbirati v nepretočnih greznicah
  • Na občutljivem območju, kjer gradnja javne kanalizacije ni potrebna, je za zdaj možno odpadno vodo čistiti še prek pretočnih greznic, vendar se bodo povsod morale namesto njih (ali v njih) namestiti ustrezne čistilne naprave.
  • Čiščenje v pretočni greznici je za zdaj še dovoljeno tudi tam, kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije, vendar letno onesnaženje ne sme presegati 10 PE. Ko bo tudi tam javna kanalizacija, pa se bo obvezno treba priključiti nanjo.

Naložba v malo čistilno napravo je smiselna

 
Kaj storiti s starimi greznicami, kdaj graditi novo in kakšno, je pojasnjeno v ustreznih uredbah in občinskih odlokih, vedno pa se pojavi vprašanje stroškov čiščenja. Ne glede na to, kam vaša odpadna voda odteka, vam bo tako imenovani zavezanec za plačilo državne takse za odvajanje komunalne odpadne vode - v večini primerov so to lokalna komunalna podjetja - zaračunal ustrezno takso in plačilo razdelil med uporabnike ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijo ali imajo greznice. Podlaga za izračun takse pa je porabljena voda.
Lastniki greznic so zavezani še k plačilu stroškov odvoza in čiščenja grezničnega blata kar ni majhen znesek. Zato je smiselno razmišljati o načinu, kako greznico, če jo že imate ali jo še nameravate postaviti, spremeniti v čistilno napravo, saj je možno po postavitvi čistilne naprave ali rekonstrukciji greznice v čistilno napravo z dokazom o učinkovitosti čiščenja vode (monitoring pooblaščene ustanove) zahtevati znižanje takse v sorazmerju z deležem čiščenja. Zato je naložba v čistilno napravo velika usluga ne samo lastni družini, ampak tudi vsaj trem ali štirim bodočim generacijam, ki jo bodo uporabljale. 


Poseg je preprost

 
Sprememba greznice v čistilno napravo je enostaven tehnični poseg. Treba je le vstaviti napravo ustrezne zmogljivosti, ki je prenosljiva, pred tem pa še poskrbeti za popolno vodotesnost greznice. Voda, ki iz naprave izteka je čista in ustreza zakonskim predpisom, pogojno pa jo lahko uporabimo tudi za zalivanje.
 
Mi vam ponujamo enostavno in ugodno rešitev!
© ProSigma d.o.o. Vse pravice pridržane. Piškotki in zasebnost Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com