Biološke čistilne naprave

biološke čistilne naprave, male čistilne naprave, komunalne čistilne naprave,

kompaktne čistilne naprave

ProSIGMA Plus d.o.o.,
Limbuška cesta 2,
2341 Limbuš

Tel.(02) 421 32 00
fax (0)2 421 32 09
Brezplačna št.: 080 88 55
E-pošta: info@prosigmaplus.si

Na začetno stran Na začetno stran Natisni stran

Zakonodaja


  • UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE (U.l. 98/2015)

  • UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O EMISIJI SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (U.l. 30 / 2010)

  • UREDBA O EMISIJI SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNIH VOD IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (U.l. 98/2007)

  • UREDBA O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VOD V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO (U.l. 47/2005)

  • ZAKON O VARSTVU OKOLJA (U.l. 41/2004)

  • UREDBA O EMISIJAH SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA IZ VIROV ONESNAŽENJA (U.l. 35/1996 in 21/2003)

  • PRAVILNIK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE (U.l. 105/2002)

 

POMEMBNO:


Katere male čistilne naprave izpolnjujejo vse predpisane pogoje?

Na spletni strani GZS je objavljen seznam malih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo vse zakonske kriterije:

 

© ProSigma d.o.o. Vse pravice pridržane. Piškotki in zasebnost Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com